Eerste NEPCon LegalSource certificaat in Nederland
SMARTT Timber Sales B.V. had in 2015 de primeur in Nederland: het EERSTE NEPCon LegalSource Certificaat!

Hiermee erkent én benadrukt NEPCon dat de Nederlandse naaldhoutimporteur voldoet aan alle wettelijke gestelde eisen zoals die zijn opgenomen in de EU Timber Regulation ( EUTR). SMARTT Timber koopt, levert en verhandelt - aantoonbaar legaal - 100% gecertificeerd naaldhout.

SMARTT Timber is vanaf de inwerkingtreding van de Europese Houtverordening in maart 2013 serieus aan de slag gegaan om te voldoen aan de nieuwe wetgeving. Het NEPCon Due Diligence Systeem was al gauw op zijn plek, in samenwerking met Ingenieursbureau Evan Buytendijk, en werd direct geïmplementeerd. In het geval van SMARTT Timber komt het hout, dat onder de scope van de EUTR valt, voornamelijk uit Rusland. In Goes verzamelen zij alle mogelijke informatie over het te importeren hout en de leveranciers voordat zij besluiten om zaken te doen. SMARTT Timber heeft ervoor gekozen om alleen nog FSC (uit Rusland) dan wel PEFC (uit laag risico landen) gecertificeerd hout te kopen van niet Europese leveranciers, om op die manier het risico als ‘laag’ te kunnen classificeren.

Na een bezoek van de NVWA en de bijbehorende inspectie besloot SMARTT Timber om toenadering te zoeken tot een monitoring organisatie. ‘Wij willen er voor onszelf, maar vooral ook voor onze afnemers, zeker van zijn dat we een juist Due Diligence Systeem hebben en dat we het op de correcte manier uitvoeren. Daarnaast willen we ook een organisatie achter ons hebben staan’, legt mede-directeur Robert Jan de Waard uit. ‘Het is als bedrijf bijna ondoenlijk om op de hoogte te blijven van alle wet- en regelgeving en ontwikkelingen op het gebied van (il)legaliteit van hout. Het is daarom van toegevoegde waarde om ons aan te sluiten bij NEPCon: niet alleen om het zogenoemde LegalSource certificaat, dat aangeeft dat SMARTT Timber voldoet aan alle eisen die in de LegalSource standaard staan, daarmee ook aan verschillende houtwetgeving zoals de EUTR, de Lacey Act en de Australian Logging Bill, maar juist ook vanwege de Continue Client Ondersteuning. Dit is een dienst waarin wij contact op kunnen nemen met NEPCon met allerlei vragen over relevante onderwerpen, maar waarin zij ons ook informeren over de toestand ter plekke, zoals in ons geval Rusland.’ NEPCon is ook vertegenwoordigd in Rusland en heeft daarom inzicht in de kwaliteit van de FSC-certificaten, de waarde van bepaalde documenten en ontwikkelingen in het land.

‘SMARTT Timber was perfect voorbereid: ze implementeren al 1,5 jaar Due Diligence, dus ze weten waarover ze het hebben, maar waren ook direct bereid om nieuwe inzichten in het systeem toe te passen en volledige openheid en transparantie te geven tijdens het auditproces,’ voegt NEPCon Manager Benelux Debora van Boven-Flier hieraan toe. ‘Voldoen aan LegalSource, en daarmee aan de Houtverordening, is geen gemakkelijke opgave en voor sommigen echt een langdurig traject. Maar door de juiste, niet perse de makkelijkste, keuzes te maken en te handelen volgens je eigen procedures, heeft SMARTT Timber laten zien dat het wel degelijk mogelijk is. Wij feliciteren SMARTT Timber en zien ze als voorbeeldbedrijf op dit gebied.’

Zie ook http://www.nepcon.net