ISPM 15
In 2003 is SMHV [Stichting Markering Houten Verpakkingen] in opdracht van de Nederlandse overheid opgericht. SMHV geeft uitvoering aan het Markeringsprogramma in Nederland overeenkomstig de wereldstandaard Fytosanitaire Maatregelen Houten Verpakkingen.

In deze wereldstandaard ISPM 15 zijn maatregelen vastgelegd om te garanderen dat levend ongedierte zich niet via houten verpakkingen verspreiden. ISPM 15 beschrijft de behandeling van houten verpakkingen, opdat eventueel aanwezige schadelijke organismen worden gedood. Hout dat gebruikt wordt voor de vervaardiging van houten verpakkingen en stuwhout, dient voor internationaal transport behandeld en gemarkeerd te worden. ISPM 15 geeft onder meer aan welke producten behandeld dienen te worden, de methoden die hier voor zijn toegestaan, en de wijze waarop de markeringen op deze producten dient te worden aangebracht. Inkopers en gebruikers van houten verpakkingen worden met ISPM 15 probleemloos wereldwijd transport gegarandeerd.

Voor levering van behandelde producten, die voldoen aan de eisen van ISPM no. 15, is Smartt Timber opgenomen in het centraal register van de Stichting Markering Houten Verpakkingen.
Ons registratienummer is 182.

ISPM15


 

PEFC™
Programme for the Endorsement of Forest Certification schemes™. Het overgrote deel van onze Scandinavische leveranciers is PEFC™-gecertificeerd. Zij betrekken hun rondhout uit bossen, die voldoen aan de PEFC™-richtlijnen voor duurzame bosbouw op het gebied van milieu, maatschappelijke verantwoordelijkheid en economisch verantwoord bosbeheer.

 

FSC®
Forest Stewardship Council®. Het internationale, onafhankelijke FSC®-keurmerk verzekert dat grondstoffen voor hout- en papierproducten afkomstig zijn uit verantwoord beheerde bossen. De Forest Stewardship Council® (FSC®) is een mondiale, non-profit organisatie die streeft naar verantwoord bosbeheer wereldwijd. FSC stelt standaarden op gebaseerd zijn op principes voor verantwoord bosbeheer die ondersteund worden door ecologische, sociale en economische partijen. Voor meer informatie kunt u terecht op: www.fsc.org. Kies daarom voor FSC®-hout en -papier en draag bij aan bescherming van bossen wereldwijd!

 

EUTR
SMARTT Timber voldoet aan alle wettelijke gestelde eisen zoals die zijn opgenomen in de EU Timber Regulation (EUTR) en is het eerste bedrijf in Nederland dat het LegalSource certificaat heeft behaald. SMARTT Timber Due Diligence voldoet aan alle eisen van EUTR en wordt jaarlijks gecontroleerd.